قوطیسازی صنایع بسته بندی ایران

شرکت صنایع بسته بندی ایران

در سال ۱۳۴۲در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در مساحتی حدود ۹۶۰۰ متر مربع با داشتن دو کارخانه تولیدی : ۱ _ قوطی سازی   ۲ _ چاپ فلزات   و با بهرگیری از پرسنل ماهر و کار آمد و دستگاههای پیشرفته و با تکنولوژی روز فعالیت داشته و همچنین در صد و مقدار زیادی از نیاز کشور را به انواع قوطیهای فلزی با کیفیت مطلوب در انواع رب گوجه_ تن ماهی_ خیار شور_ انواع کمپوت و کنسرو غذایی_ روغنهای نباتی _ روغن های صنعتی و آب میوه را برآورده می نماید

شرکت صنایع بسته بندی ایران اولین تولید کننده قوطی در ایران می باشد که انواع قوطی های فلزی در اندازه های مختلف را با دستگاه های پیشرفته تولید میکنند.این شرکت اولین شرکت قوطی سازی می باشد که گواهینامه ایزو ۹۰۰۲ را دریافت نموده و نیز موفق به اخذ تندیسهای رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی درسال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ گردیده است

تصویر قسمت های تولیدی صنایع بسته بندی ایران