لوگوی صنایع بسته بندی ایران


موقعیت شرکت صنایع بسته بندی ایران
 

قوطی

درب قوطی

 
  1. قوطی های آبمیوه

  2. قوطی های مواد غذایی

  3. قوطی های مواد صنعتی

  4. قوطی های دو تکه

  5. قوطی های سه تکه
  1. درب قوطی آسان باز شو

  2. درب قوطی ساده

  3. درب قوطی پیل اف