لوگوی صنایع بسته بندی ایران


موقعیت شرکت صنایع بسته بندی ایران

فروش و بازرگانی :

تهران _ بزرگراه فتح ( جاه قدیم کرج) کیلوتر ۸ بزرگراه _ غرب به شرق بزرگراه _ صنایع بسته بندی ایران

تماس: ۶۶۱۸۴۳۱۵-۰۲۱

فکس: ۶۶۱۸۴۱۶۶-۰۲۱